Το φραγκόσυκο έχει εξαιρετικά μοριακά χαρακτηριστικά και μπορεί να παραδώσει ένα μεγάλο ποσοστό βιοαερίου σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. 

Επιπροσθέτως, το φραγκόσυκο δεν παράγει υδρόθειο, το οποίο όταν καίγεται σε επαφή με τον αέρα γίνεται οξείδιο του θείου.

Το φραγκόσυκο, μπορεί να αποδώσει ετησίως, από 80 έως 120 τόνους βιομάζα ανά στρέμμα και η χρήση του για την παράγωγη βιομάζας δεν θα δημιουργεί ελλείψεις στην τροφική πυραμίδα.

 

Καύσιμα

Σωματιδιακή ύλη (mgr / MJ)

Οξείδιο του θείου (mgr / MJ)Οξείδιο του αζώτου (mgr / MJ)
Φυσικό αέριο 2,4 0,3 69,0
Λάδι 1 6,6 330,0 65,5
Λάδι 2 65,2 699,6 82,2
Καυσόξυλα 2580,0 86,0 8,6
Βιοαέριο Φραγκόσυκο 0,0 0,0 0,0

Περισσότερες πληροφορίες για το φραγκόσυκο;